Kontakty
Aktualizujeme název organizace! Od července jsme Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Aktualizujeme název organizace! Od července jsme Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Od 1.7. se název naší organizace mění na Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Je to tu...

To, co bylo dlouhé roky s nadějí očekáváno, se nyní stane. Centrum protidrogové prevence a terapie ponese novou podobu svého jména.

To, že jsme novou podobu našeho jména hledali tak dlouho svědčí zejména o tom, že je zkrátka naše a jen tak se ho vzdát není vůbec snadné.

Jakkoli jsme mnohokrát nespokojeně pohlíželi na délku našeho jména, patří k nám.

Je spojeno s mnoha lety dobrodružství, růstu, překonávaných nesnází a inspirativní spolupráce.

Jen to slovo protidrogové.

Tedy hlavně to proti.

To se nám protivilo čím dál víc.

My tu totiž nejsme proti.

My jsem tu pro.

Pro všechny, kteří se vydávají na svou cestu a je fér jim pomoci vidět jejich osobité přednosti,

aby se nezatoulali jinam, než původně zamýšleli.

Pro všechny, kteří jdou těžkou a náročnou cestou a vykročit na jinou jednoduše není snadné.

Pro všechny, kteří už by rádi šli jinudy a zrovna neví kudy.

Pro všechny, kteří se jinudy vydali a nechtějí jít sami.

A tak jsme se rozhodli, že to, co jsme se svým jménem dostali a máme rádi si necháme,

a to co už pozbylo významu, necháme odejít.

 

Díky Centrum protidrogové prevence a terapie.

Díky všem, kdo s námi toto dílo tvoří.

Vítej Centrum adiktologické prevence!

fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square