Kontakty

Kontakty na naše zařízení

CAP - KONTAKTNÍ CENTRUM

mobil: +420 731 522 288
Havířská 11, 301 00 Plzeň
kcentrum@cppt.cz

Jsme také v Rokycanech:
+420 602 221 686
po.cem@cppt.cz
Pod kostelem 117, 337 01 Rokycany

Více o Kontaktním centru

CAP PRO OSOBY V KONFLIKTU SE ZÁKONEM

tel.: 724 890 073
konfliktsezakonem@cppt.cz
Tylova 20, 301 00 Plzeň

Jsme také v Rokycanech:
+420 725 851 258
po.cem@cppt.cz
Pod kostelem 117, 337 01 Rokycany

Více o službě pro OKZ

CAP - NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI

mobil: +420 724 384 461
Tylova 20, 301 00 Plzeň
g.ambulance@cppt.cz

Jsme také v Rokycanech:
+420 602 221 686
po.cem@cppt.cz
Pod kostelem 117, 337 01 Rokycany

Více o službě Nelátkové závislosti

CAP PRO ŠKOLY

mobil: +420 731 183 394

prevence@cppt.cz

Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň

Více o službě pro školy

CAP - NÁSLEDNÁ PÉČE

tel.: +420 725 053 118

dolecovani@cppt..cz

Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň

Více o následné péči

CAP PRO DOSPÍVAJÍCÍ

mobil: +420 602 686 893

21ambulance@cppt.cz

Plachého 6, 301 00 Plzeň

Více o službě pro dospívající

Kontakty na vedení organizace

tel.: 377 421 034

management@cppt.cz, dotazy@cppt.cz

sídlo společnosti: Tylova 707/20, 301 00 Plzeň

Více o organizaci
fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square